Professionele beveiliging nodig ? Bel ons op

+5999 767 4995

Over ons

Operationele Beveiligings Dienst B.V. te Kaya Thomas Henriquez # 21 is opgericht in 2007 door de heer Kevin Hu-a-ng en is uitgegroeid tot een gerespecteerd beveiligingsbedrijf van Curaçao. Inmiddels wordt het bedrijf geleid door Kevin Hu-a-ng, respectievelijk Algemeen Directeur. 

Natuurlijk hebben wij alle benodigde diploma’s in huis, maar de grootste leermeester is de 15 jaar praktijkervaring die wij al op de teller hebben staan.

De diensten die O.B.D Biedt zijn:

9

Het exploiteren van een beveiligingsbedrijf, waaronder begrepen -doch niet daartoe beperkt- het ter beschikking stellen van veiligheidspersoneel, het verlenen van diensten en adviseren op het gebied van manbewaking en meldkamerfaciliteiten alsmede het geven van verdere adviezen op het gebied van de beveiliging en het verrichten van inspecties;

9

Het verlenen van diensten als veiligheidsexperts, het verlenen van bewakingsdiensten, het verlenen van begeleidings- en koeriersdiensten, bescherming en of transport van geld en waardevolle goederen, het ter beschikking stellen van personeel voor onderzoek en het verzamelen van inlichtingen en statische gegevens van welke aard ook, het vervaardigen, verkopen, kopen, importeren, distribueren installeren, repareren, of anderszins maken, gebruiken, testen, verhandelen en onderhouden van alarmsystemen en surveillance-systemen ter voorkoming van brand, diefstal of andere gevaren, alsmede van brandbestrijdingsapparatuur en daarmee verband houdende materialen, van brandtrappen en andere ontsnappingsmiddelen, van safes, sloten en andere voorwerpen ter bescherming tegen diefstal of andere gevaren, het opleiden en trainen van civilisten (burgers, niet-militairen) voor wapengebruik, self-defense, en andere beschermende methodes, zowel psychologisch en fysisch;

9

Het signaleren van alarmmeldingen en het verzorgen van de opvolging hiervan en voor schulden van derden, al dan niet door het bezwaren van haar goederen;

9

Het stellen van zekerheid voor de schulden van de vennootschap en voor schulden van derden, al dan niet door het bezwaren van haar goederen; De vennootschap is bevoegd tot alles wat tot het bereiken van haar doel nuttig of nodig kan zijn of daarmede in de ruimste zin des woord verband houdt, waaronder begrepen het oprichten van, het deelnemen in en beheren van andere vennootschappen en ondernemingen.

Wat kan onze 15 jaar ervaring voor uw onderneming betekenen?

Meer informatie over de mogelijkheden?

Waarom zou ik beveiliging inhuren?

Waarom zou ik beveiliging inhuren?

Natuurlijk is het goed als uw medewerkers let op de veiligheid in en om uw bedrijf. Dit mag alleen niet ten koste gaan van hun kerntaken. Dat is eenmaal waar uw bedrijf om draait. Waarom dan toch beveiliging inhuren?Om dezelfde reden dat u uw personeel ook niet: …elke...

Lees meer
Beveiliging tijdens Coronacrisis

Beveiliging tijdens Coronacrisis

Het is een zorgwekkende en onrustige tijd voor ondernemers, maar ook voor particulieren. Het gevoel van angst en kwetsbaarheid neemt dagelijks toe, een blik op de toekomst is op dit moment onzeker en vol met vragen. Hoe zit het eigenlijk met beveiliging tijdens...

Lees meer
3 tips en tricks om je huis te beveiligen

3 tips en tricks om je huis te beveiligen

Een inbraak is een van de meest ingrijpende ervaringen die je kunt meemaken. Een poging tot inbraak en andere gevaren voor jou en jouw inboedel kan redelijk gemakkelijk voorkomen worden. En om het jou nog gemakkelijker te maken bieden we je deze tips zodat de kans op...

Lees meer